Paleontológia

 

Paleontológia

(2 hlasov)

V paleontologickej časti zbierky sú spracované lokality Chtelnica, Prašník a Piešťany – Rádiový vŕšok. Obsahujú bohaté kolekcie fosílnej fauny a flóry z obdobia druhohôr a treťohôr. Najstaršie skameneliny v regióne sú zastúpené druhohornými mäkkýšmi (amonitmi a belemnitmi) zo spodnojurských vápencov v Chtelnici. K najmladším patria kolekcie pleistocénnych ulitníkov a cicavcov.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria