Paleontológia

 

Paleontológia

(1 Hlasovať)

V paleontologickej časti zbierky sú spracované lokality Chtelnica, Prašník a Piešťany – Rádiový vŕšok. Obsahujú bohaté kolekcie fosílnej fauny a flóry z obdobia druhohôr a treťohôr. Najstaršie skameneliny v regióne sú zastúpené druhohornými mäkkýšmi (amonitmi a belemnitmi) zo spodnojurských vápencov v Chtelnici. K najmladším patria kolekcie pleistocénnych ulitníkov a cicavcov.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria