Fond Ivan Krasko

 

Fond Ivan Krasko

(1 Hlasovať)

Ako už sám názov hovorí, tento zbierkový fond sa tematicky viaže k osobe významného slovenského básnika, národného umelca, Ivana Krasku. Ivan Krasko občianskym menom Ján Botto sa narodil 12. júla 1876 v dedinke Lukovištia na Gemeri. V Piešťanoch žil na sklonku svojho života - od roku 1943 až do svojej smrti 3. marca 1958. Pochovaný je v rodnej obci Lukovištia. Zbierkový fond nám približuje Kraskov život i tvorbu prostredníctvom dokumentov, fotografií a trojrozmerných predmetov viažucich sa k osobe básnika a jeho rodiny. Prezentujú rôzne stránky tejto mnohostrannej osobnosti: rodičov, rodisko a štúdiá, začiatky publikačnej činnosti, priateľov a známych, kontakty s ľuďmi zo sveta krásnej literatúry, neľahké obdobie 1. svetovej vojny, politickú činnosť za I. ČSR, ocenenia dokumentujúce jeho profesijné (chemik) i umelecké (básnik) kvality, rodinný život i život v starobe. Zaujímavá je zbierka diel výtvarného umenia slovenských a českých umelcov 20. storočia. Z mnohými z nich sa básnik osobne poznal a diela dostal ako dar. Sú tu zastúpené obrazy a grafiky M. Benku, A. Kajlicha, J. Alexyho. L. Ľ. Polláka, M. Dusíkovej, J. Šturdíka. F. Zvaríka. Pozoruhodná je i bohatá knižnica básnika, ktorá obsahuje viac ako 1450 knižničných jednotiek.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria