Etnológia (národopis)

 

Etnológia (národopis)

(0 hlasov)

     Zahŕňa viac ako 4000 kusov predmetov národopisného charakteru. S jej budovaním sa započalo už pri vzniku Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. Počiatky zbierkotvornej činnosti by sme dnes mohli označiť za čiastočne nesystematické, ale aj napriek tomu pribudlo na prelome 30. a 40 rokov 20. storočia do zbierky viacero zaujímavých a vzácnych predmetov. V nasledujúcich rokoch sa tvorba zbierkového fondu postupne profilovala a zbierkotvorná činnosť sa zameriavala predovšetkým na regionálne prejavy materiálnej kultúry a systematické doplňovanie jednotlivých tematických skupín. Zbierka sa budovala predovšetkým formou zberu, prípadne i kúpou predmetov. Proces tvorby zbierkového fondu pribrzdila nepriaznivá finančná situácia od 90. rokov a čiastočne pokračuje až do súčasnosti. Nákup zbierkových predmetov stagnuje a múzeum je závislé na náhodných daroch, ktorých stav a úroveň často nezodpovedá muzeálnym kritériám. Ale i napriek tomu sa do národopisnej zbierky podarilo získať veľa pekných a vzácnych zbierkových predmetov, ktoré vhodne doplňujú doterajšiu zbierku. Aj vďaka tomu je v súčasnosti národopisná zbierka svojim rozsahom jednou z najväčších zbierok múzea.

     V najväčšej miere sú v nej zastúpené odev, odevné súčiastky z regiónu, bytové textílie, nábytok a bytové doplnky, bohatá kolekcia majoliky a hrnčiny, podmaľby na skle, polychrómované drevorezby so sakrálnou tematikou, obrazy, hračky, tradičné hudobné nástroje, predmety reprezentujúce tradičné remeslá, poľnohospodárske pracovné nástroje, a nesmieme opomenúť ani drevorezby reprezentujúce pastierske kultúry z oblasti Liptova, ktoré múzeum získalo už v počiatkoch svojej zberateľskej činnosti.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria