Zbierky

 

Zahŕňa viac ako 4000 kusov predmetov národopisného charakteru. S jej budovaním sa započalo už pri…
Archeologickú zbierka múzea tvorí súbor artefaktov - archeologických nálezov - dokumentujúcich osídlenie regiónu (okresu Piešťany)…
Základ numizmatickej zbierky múzea položila PMS a najmä jej tajomník - správca kúpeľov Václav Vlk.…
Základy budovania zbierky histórie boli položené už v časoch založenia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti v r.…
Zbierkové fondy balneohistórie mapujú minulosť, vývoj a čiastočne aj súčasnosť kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku.…
Geológia Fond geológie je rozdelený na zbierku petrológie, mineralógie a paleontológie. Petrologická zbierka zhromažďuje predovšetkým…
V paleontologickej časti zbierky sú spracované lokality Chtelnica, Prašník a Piešťany – Rádiový vŕšok. Obsahujú…
V mineralogickej časti zbierok sa venuje pozornosť hlavne zberom minerálov z oblasti Považského Inovca. V …
Petrologická zbierka zhromažďuje predovšetkým vzorky hornín z Piešťan a širšieho okolia. Mapuje geologickú stavbu Považského…
Ako už sám názov hovorí, tento zbierkový fond sa tematicky viaže k osobe významného slovenského…
Bohatú zbierku výtvarného umenia Balneologického múzea tvorí jedinečná galéria diel súčasného nášho a svetového výtvarného…
V súčasnosti je v knižnici múzea zapísaných vyše 13 000 publikácií. Základ knižného fondu Balneologického…

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria