Publikácie

 

(vydané v spolupráci s vydavateľstvom Alfa Bratislava v roku), 1983
Z latinských originálov preložil A. Rebro (vydané v spolupráci s vydavateľstvom Alfa Bratislava), 1982
Preklad z latinského originálu De admirandis virtutibus et proprietatibus lacuum z roku 1689, preložil A.…
Z latinského originálu Hypomnemation de aquis in Scepusio admirandis preložil A. Rebro. (vyšlo v spolupráci…
Z latinského originálu Saluberrimae Pistiniensis Thermae z roku 1642 preložil A. Rebro, 1979

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria