Publikácie

 

Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1997 s. 5 Pekárová, M. Pamätný spis Ľudovíta Wintera…
Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1996 s. 5 Pekárová, M. Pamätný spis Ľudovíta Wintera…
Krupa V. Balneologické múzeum v roku 1995 s.5-6 Pekárová M. Pamätný spis Ľudovíta Wintera s.7-31…
Krupa V. Balneologické múzeum v rokoch 1993 a 1994 s.3-4 Rebro A. Geologické, hydrogeologické a…
Illášová Ľ-Klčo M. Skameneliny z Prašníka s.3-5 Klčo M., Ožďáni O. Sídliskový objekt maďarovskej kultúry…

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria