Publikácie

 

Z nemeckého originálu Die heissen Quellen und Bäder zu Pöstény z roku 1837 preložila E.…
Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1999 – 2000 s. 5 Pekárová, M. Ľudovít Winter…
z latinského originálu Saluberrimae Pistiniensis Thermae z roku 1642 preložil A. Rebro, 1999
(vydané v spolupráci so SNM – Múzeom židovskej kultúry v edícii Judaica Slovaca), 1999
Vydané v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave v roku 1999
Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1998 s. 5 Pekárová, M. Stručný sprievodca po Piešťanoch…

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria