Vydali sme

 

Martin Kostelník: Kúpele na starých pohľadniciach

(0 hlasov)
Vydané v roku 2013
Publikácia vyšla v spolupráci vydavateľstva Dajama a Balneologického múzea. Má formát A4, rozsah 96 strán a sú v nej reprodukované 4 historické grafiky a 156 čiernobielych, tónovaných i farebných historických pohľadníc vydaných od konca 19. storočia do konca 30. rokov 20. storočia. Publikácia čitateľom približuje vývoj kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Takýto názov má aj prvá časť, v ktorej sú prehľadne spracované prírodné liečivé zdroje, počiatky kúpeľnej liečby ale i jej súčasnosť a perspektívy. Hlavnú časť knihy tvorí 21 kapitol. Sú venované jednotlivým dnes existujúcim a fungujúcim kúpeľom, ktoré sú zoradené podľa abecedy: Bardejovské kúpele, Bojnice, Brusno, Červený kláštor – Smerdžonka, Číž, Dudince, Kováčová, Liptovský Ján, Lučivná, Lúčky, Nimnica, Piešťany, Rajecké Teplice, Sklené Teplice, Sliač, Smrdáky, Štós, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Vysoké Tatry a Vyšné Ružbachy. Autor v nich uvádza základné informácie o kúpeľnej lokalite a textovú časť kapitoly dopĺňajú reprodukcie pohľadníc s podrobnými popismi. Najväčší rozmach kúpeľníctva na území Uhorska a teda aj Slovenska datujeme do druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia kedy bolo na Slovensku až 120 kúpeľných lokalít. V priebehu času sa ich počet menil a jednotlivé kúpele pravdaže mali rôznu úroveň, význam a kvalitu liečby. Základné informácie o zaniknutých kúpeľoch poskytuje čitateľom záverečná kapitolka. Nechýba ani súhrn v angličtine a v nemčine a výberová bibliografia diel venovaných kúpeľom na území Slovenska od prelomu 50. a 60. rokov 15. storočia po rok 1893.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria