Vydali sme

 

A. Urminský – V. Krupa: Piešťany v zrkadle historických pohľadníc (nové vydanie) - VYPREDANÉ!!

(0 hlasov)
Vydané v roku 2012
Reprezentačná kniha vydaná v spolupráci Trnavského samosprávneho kraja, Balneologického múzea a Mesta Piešťany a s finančnou ďalších subjektov. Po obsahovej stránke vznikla aj vďaka pochopeniu a podpore piešťanských zberateľov pohľadníc, ktorí poskytli unikátne pohľadnice zo svojich zbierok. Texty v publikácii sú v troch jazykových mutáciách – slovenskej, anglickej a nemeckej. Textová časť obsahuje kvalitné informácie o jednotlivých motívoch na pohľadniciach (budovách, uliciach, častiach mesta). Ťažiskom publikácie sú reprodukované historické pohľadnice – od najstarších z konca 19. storočia až po pohľadnice zo 40. rokov 20. storočia – spolu 330 kusov. Výber pohľadníc bol urobený po stránke dokumentačnej tak, aby obsiahli čo najširší záber objektov, ulíc, historických pamätihodností a udalostí mesta a kúpeľov. Po úvodných textoch a časti venovanej histórii Piešťan v období, ktoré pohľadnice časovo pokrývajú, t. j. od konca 19. do obdobia 40. rokov 20. storočia nasleduje ťažisková časť knihy – výber pohľadníc rozdelených do ôsmich kapitol. Publikácia reprezentuje kúpeľné mesto Piešťany. Je zaujímavá nielen pre čitateľov zaujímajúcich sa o históriu či pamiatky. Je vhodná ako reprezentačný darček aj pre domácich i zahraničných čitateľov, obchodných partnerov, významných hostí a pod.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria