Vytlačiť túto stránku
M. Klčo, V. Krupa: Archeologická bibliografia okresu Piešťany za roky 1992 – 2001

M. Klčo, V. Krupa: Archeologická bibliografia okresu Piešťany za roky 1992 – 2001

(0 hlasov)
2010
Tento súpis archeologickej bibliografie nadväzuje na predošlú publikáciu, zohľadňuje však nové územnosprávne členenie SR.

twitter

facebook

google+