Vydali sme

 

M. Klčo, V. Krupa: Archeologická bibliografia okresu Piešťany za roky 1992 – 2001

(0 hlasov)
2010
Tento súpis archeologickej bibliografie nadväzuje na predošlú publikáciu, zohľadňuje však nové územnosprávne členenie SR.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria