Vydali sme

 

A. Bolerázsky a kol.: Pohľad na architektonickú tvorbu v Piešťanoch v 2. polovici 20. storočia

(0 hlasov)
(Príbeh jednej akvizície), 2009
Katalóg k rovnomennej výstave prezentuje odbornej i laickej verejnosti súbor materiálov získaných do fondu Balneologického múzea. Súbor daroval Ing. arch. Ľubomír Mrňa, PhD. Zachytáva architektonickú tvorbu darcu tohto súboru, ale i ďalších piešťanských architektov. Katalóg prezentuje tvorbu architektonických ateliérov pôsobiacich v Piešťanoch v období socializmu – Ateliéru 04 Zdravoprojektu Bratislava a Ateliéru 07 Stavoprojektu Trnava. Publikácia má dve časti - textovú a obrazovú. V obrazovej časti katalógu sú štúdie, návrhy, modely či fotografie architektonickej tvorby piešťanských ateliérov. V katalógu nie je prezentovaná celá zbierka darcu, pretože súbor má až 1030 archívnych položiek. Publikácia je vydaná v slovenčine.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria