Vydali sme

 

Silvia Čúzyová: Básnik a umenie - Kraskova umelecká zbierka

(0 hlasov)
2006
Publikácia približuje súbor umeleckých diel a predmetov z Kraskovho osobného vlastníctva. Kraskova umelecká zbierka situovaná v pôvodnom interiéri básnikovho piešťanského bytu nie je rozsiahla. Je však bohatá a rôznorodá v umeleckých technikách i materiáloch. Textovú časť dopĺňajú poznámky a obrazová príloha s vyobrazeniami 16 vybraných umeleckých diel.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria