Vytlačiť túto stránku
V. Krupa, M. Klčo: Básnik Ivan Krasko a jeho knižnica

V. Krupa, M. Klčo: Básnik Ivan Krasko a jeho knižnica

(0 hlasov)
2006
Publikácia približujúca život básnika, jeho tvorbu a pôsobenie v spoločensko-politickom živote počas obdobia I. ČSR. Ťažiskom publikácie je zhodnotenie knižnice básnika, jej charakteristika. Samostatnú a možno povedať hlavnú časť tvorí podrobný katalóg knižnice básnika pričom sú uvedené aj jednotlivé zaujímavosti (podpisy, ex librisy, venovania a podobne). Publikáciu dopĺňa obrazová príloha a súhrn v nemeckom jazyku.

twitter

facebook

google+