Vydali sme

 

V. Krupa, M. Klčo: Básnik Ivan Krasko a jeho knižnica

(0 hlasov)
2006
Publikácia približujúca život básnika, jeho tvorbu a pôsobenie v spoločensko-politickom živote počas obdobia I. ČSR. Ťažiskom publikácie je zhodnotenie knižnice básnika, jej charakteristika. Samostatnú a možno povedať hlavnú časť tvorí podrobný katalóg knižnice básnika pričom sú uvedené aj jednotlivé zaujímavosti (podpisy, ex librisy, venovania a podobne). Publikáciu dopĺňa obrazová príloha a súhrn v nemeckom jazyku.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria