Vydali sme

 

Historické fotografie Piešťan (zo zbierky Vojtecha Anderleho)

(1 Hlasovať)
2006
Publikácia s výberom 100 cenných a zaujímavých historických fotografií Piešťan z kolekcie známeho piešťanského zberateľa historických fotografií a propagátora piešťanskej histórie Vojtecha Anderleho (1916 – 2008).
Publikácia otvára čitateľom pohľad do minulosti Piešťan – do obdobia konca 19. a začiatku 20. storočia. Prostredníctvom zaujímavých historických fotografií sú čitateľom prezentované rôzne aspekty Piešťan a života v Piešťanoch v minulosti – kúpele a kúpeľný život, piešťanské parky, pamiatky, kultúrny život, doprava, staré automobily a automobilové preteky, rieka Váh a piešťanské mosty. Nechýbajú ani stavby, ktoré dnes už neexistujú. Fotografickú časť dopĺňajú krátke texty v slovenskom a nemeckom jazyku. Spolu 100 historických fotografií.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria