Vydali sme

 

T. Urbánek: Kúpeľní lekári v Piešťanoch – pohľad do histórie

(1 Hlasovať)
2003
V publikácii autor spracúva profily 15 osobností lekárov pôsobiacich v Piešťanoch v období od. Spomeňme aspoň Dr. Kolomana Fodora Dr. Eduarda Weisza, Dr. Eduarda Cmunta, Dr. Štefana Kollára, spisovateľa a lekára MUDr. PhDr. Gejzu Vámoša. Najvýznamnejšou osobnosťou bol Dr. Ladislav Schmidt, čestný člen Medzinárodnej ligy proti reumatizmu, ktorý spolupracoval s holandským lekárom Janom van Breemenom. Jej základy boli položené roku 1926 v Piešťanoch. Kniha ponúka mnoho doteraz nepublikovaných materiálov a informácii, čím výrazne prehlbuje znalosti v jednej z významných oblastí piešťanskej histórie . Textovú časť dopĺňajú cenné obrazové materiály.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria