Vydali sme

 

Martin Ferdinand Marschall: Liečivé pramene Piešťan

(0 hlasov)
Z nemeckého originálu Die Heilquellen von Pöstény preložila E. Linzbothová, 2002
Zaujímavý pohľad na Piešťany a kúpele v 1. tretine 19. storočia perom rodáka z neďalekého Vrbového – Dr. M. F. Marschalla. Popri opise kúpeľov prináša aj dobové analýzy piešťanskej termálnej vody. Vôbec prvý preklad tohto diela o piešťanských kúpeľoch z roku 1838 do slovenčiny. Vydané aj s originálnym nemeckým textom.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria