Vydali sme

 

František Ernest Scherer: Horúce pramene a kúpele Piešťan

(0 hlasov)
Z nemeckého originálu Die heissen Quellen und Bäder zu Pöstény z roku 1837 preložila E. Linzbothová, 2000
Knižka známeho piešťanského lekára Františka Ernesta Scherera (1805 – 1879) vyšla prvýkrát v nemčine v roku 1837. Ponúkame jej prvé slovenské a druhé nemecké vydanie. Kniha ponúka plastický a pútavo napísaný obraz piešťanských kúpeľov, kúpeľných budov, mnoho zaujímavých informácii o piešťanskej termálnej vode a bahne ako i o spôsoboch liečby v Piešťanoch v 1. tretine 19. stor. Ide o jeden z najpodrobnejších popisov piešťanských kúpeľov z daného obdobia. Text je doplnený dobovými grafikami a odbornou staťou o osobe Dr. F. E. Scherera. Vydané aj s originálnym nemeckým textom.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria