Vydali sme

 

Š. Šlachta, D. Salamonová, A. Botek, V. Krupa: Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch

(0 hlasov)
Vydané v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave v roku 1999
Publikácia, približujúca časť zbierky sakrálnych plastík z fondu Balneologického múzea v Piešťanoch, ktoré boli reštaurované študentmi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Popri popise exponátov prináša aj údaje a fotografie z procesu ich reštaurovania.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria