Vydali sme

 

M. Klčo, V. Krupa: Katalóg zbraní zo zbierok Balneologického múzea

(0 hlasov)
1994
Kvalitne a prehľadne a vypracovaný katalóg s množstvom fotografií. Zbrane sú rozdelené na tri základné skupiny - chladné, mechanické a palné zbrane, ktoré sú ešte ďalej rozdelené podľa spôsobu užitia. Katalóg obsahuje okrem zbraní používaných v regióne aj zaujímavú skupinu exotických zbraní prevažne z Indie, nachádzajúcich sa v zbierke múzea. Okrem katalógovej časti obsahuje publikácia aj textovú časť, približujúcu charakteristiky zbraní, špecifiká, vývoj a spôsoby používania ako aj okolnosti nálezov zbraní a ich „cestu“ do zbierok múzea, čím je zaujímavá nielen pre ľudí so vzťahom k historickým zbraniam ale i pre záujemcov o regionálnu históriu.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria