Vydali sme

 

kol.: Piešťanskí letci v Slovenskom národnom povstaní

(0 hlasov)
1984
Publikácia, venujúce sa účasti vojenskej posádky piešťanského letiska v Slovenskom národnom povstaní v r. 1944. Vyšla ako doplňujúca publikácia k rovnomennej výstave v Balneologického múzea.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria