Vydali sme

 

A. Rebro: S Matejom Belom o kúpeľoch a minerálnych vodách

(0 hlasov)
(vydané v spolupráci s vydavateľstvom Alfa Bratislava v roku), 1983
Odborne špecifikovaný pohľad na dielo Mateja Bela, venujúce sa pohľadom, opisom a hodnoteniam minerálnych a termálnych vôd na Slovensku očami tohto osvietenského učenca, právom nazývaného „veľká ozdoba Uhorska“. Čitateľ tu nájde cenné historické opisy termálny a minerálnych vôd z územia celého Slovenska.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria