Vytlačiť túto stránku
Martin Szentiváni: O podivuhodných silách a vlastnostiach vôd

Martin Szentiváni: O podivuhodných silách a vlastnostiach vôd

(0 hlasov)
Preklad z latinského originálu De admirandis virtutibus et proprietatibus lacuum z roku 1689, preložil A. Rebro, (vydané v spolupráci s vydavateľstvom Alfa Bratislava), 1981.
V slovenských pomeroch priekopnícke dielo predchádzajúce vývin hydrogeológie u nás na prahu osvietenstva.

twitter

facebook

google+