Vydali sme

 

Martin Szentiváni: O podivuhodných silách a vlastnostiach vôd

(0 hlasov)
Preklad z latinského originálu De admirandis virtutibus et proprietatibus lacuum z roku 1689, preložil A. Rebro, (vydané v spolupráci s vydavateľstvom Alfa Bratislava), 1981.
V slovenských pomeroch priekopnícke dielo predchádzajúce vývin hydrogeológie u nás na prahu osvietenstva.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria