Vydali sme

 

Juraj Wernher: Podivuhodné vody na Spiši

(0 hlasov)
Z latinského originálu Hypomnemation de aquis in Scepusio admirandis preložil A. Rebro. (vyšlo v spolupráci s vydavateľstvom Osveta), 1980
Prvý slovenský preklad diela humanistického vzdelanca a lekára z 1. pol. 16. stor., venovaný známym i menej známym minerálnym a termálnym prameňom na Spiši a v jeho okolí, vydané spolu s latinským originálnym textom.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria