Vydali sme

 

Ján Justus Torkoš: O Piešťanských kúpeľoch

(1 Hlasovať)
Schediasma de thermis Pöstheniensibus, z latinského originálu z roku 1745 preložil do slovenčiny A. Rebro, 1975
Preklad historického diela chemika, prírodovedca a lekára, v ktorom opisuje piešťanské kúpele v polovici 18. stor. Kniha okrem prekladu obsahuje aj štúdiu, venovanú vzťahu osobnosti J. J. Torkosa k Piešťanom. Doplnená dobovými rytinami piešťanských kúpeľov. Vydané spolu s originálnym latinským textom. Dielo vyšlo súbežne aj v nemeckom preklade, taktiež spolu s pôvodným latinským textom.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria