Vydali sme

 

Ján Justus Torkoš: O Piešťanských kúpeľoch

(1 Hlasovať)
Schediasma de thermis Pöstheniensibus, z latinského originálu z roku 1745 preložil do slovenčiny A. Rebro, 1975
Preklad historického diela chemika, prírodovedca a lekára, v ktorom opisuje piešťanské kúpele v polovici 18. stor. Kniha okrem prekladu obsahuje aj štúdiu, venovanú vzťahu osobnosti J. J. Torkosa k Piešťanom. Doplnená dobovými rytinami piešťanských kúpeľov. Vydané spolu s originálnym latinským textom. Dielo vyšlo súbežne aj v nemeckom preklade, taktiež spolu s pôvodným latinským textom.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria