Vytlačiť túto stránku
Marián Klčo – Vladimír Krupa: Zbierka archeologických nálezov z Carnunta v Rakúsku vo fonde Balneologického múzea v Piešťanoch

Marián Klčo – Vladimír Krupa: Zbierka archeologických nálezov z Carnunta v Rakúsku vo fonde Balneologického múzea v Piešťanoch

(0 hlasov)
Vydané v roku 2016


Publikácia spracúva súbor archeologických nálezov z doby rímskej z Carnunta v archeologickej zbierke Balneologického múzea. Sú tu opísané okolnosti vzniku súboru, ktorý vytvoril a do múzea daroval Imrich Winter predseda Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a jeden z tvorcov jeho archeologickej zbierky. Nasleduje podrobný katalóg s farebnou (fotografie) i čiernobielou (kresby a historické fotografie) obrazovou časťou. V kapitole rozbor materiálu je podrobná analýza jednotlivých typov nálezov. Tie najkrajšie a najzaujímavejšie sú prezentované vo farebnej obrazovej prílohe. V publikácii je obsiahle anglické resumé a literatúra.

Publikácia má formát B5, 96 strán, 108 čiernobielych a 41 farebných obrázkov.

twitter

facebook

google+