Vydali sme

 

Marián Klčo – Vladimír Krupa: Zbierka archeologických nálezov z Carnunta v Rakúsku vo fonde Balneologického múzea v Piešťanoch

(0 hlasov)
Vydané v roku 2016


Publikácia spracúva súbor archeologických nálezov z doby rímskej z Carnunta v archeologickej zbierke Balneologického múzea. Sú tu opísané okolnosti vzniku súboru, ktorý vytvoril a do múzea daroval Imrich Winter predseda Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a jeden z tvorcov jeho archeologickej zbierky. Nasleduje podrobný katalóg s farebnou (fotografie) i čiernobielou (kresby a historické fotografie) obrazovou časťou. V kapitole rozbor materiálu je podrobná analýza jednotlivých typov nálezov. Tie najkrajšie a najzaujímavejšie sú prezentované vo farebnej obrazovej prílohe. V publikácii je obsiahle anglické resumé a literatúra.

Publikácia má formát B5, 96 strán, 108 čiernobielych a 41 farebných obrázkov.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria