Vytlačiť túto stránku
Augustín Rebro: Vzácne minerálne vody v Koplotovciach

Augustín Rebro: Vzácne minerálne vody v Koplotovciach

(1 Hlasovať)
Vydané v roku 2016


Publikácia už nežijúceho autora hydrogeológa a balneohistorika Augustína Rebru. Jej text vznikol ešte v roku 2003. Vydaný bol až v roku 2016 a zaoberá sa minerálnymi vodami v obci Koplotovce (okres Hlohovec). Autor sa zameral hlavne na zosumarizovanie hydrologických a hydrogeologických poznatkov v tejto lokalite postupne získavaných od 70. rokov 20. storočia. Keďže bol priamo pri konkrétnych výskumoch, ponúka tak podrobné informácie priamo z prvej ruky, ktoré neboli doteraz širokej verejnosti prístupné. Okrem týchto údajov kniha obsahuje aj historický náčrt dejín obce a zmienky starších autorov – dejiny výskumu a poznávania koplotovských minerálnych vôd. Text je doplnený bohatým obrazovým materiálom vrátane farebnej prílohy, anglickým súhrnom a slovníkom odborných termínov použitých v texte.

Publikáciu vydala Obec Koplotovce, Balneologické múzeum Imricha Wintera a Trnavský samosprávny kraj v roku 2016.

Publikácia má formát B5, 102 strán, 39 čiernobielych a 16 farebných obrázkov.

twitter

facebook

google+