Sprievodcovia po expozíciách

 

Prehľad histórie slovenských kúpeľov – sprievodca po expozícii

(0 hlasov)
(zost. M. Pekárová), 1994
Drobná tlač – skladačka so stručným prehľadom histórie kúpeľov na Slovensku vo vťahu k exponátom Balneologického múzea. Vyšlo pri príležitosti sprístupnenia novej expozície balneohistórie v budove Vila Liska v Piešťanoch. Vyšlo v slovenskej aj anglickej jazykovej verzii.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria