Sprievodcovia po expozíciách

 

A. Ruttkay: Kostolec – archeologická rezervácia, stručný sprievodca

(0 hlasov)
1984, 1989
Sprievodca po jedinečnej archeologickej rezervácii – veľmožského dvorca z obdobia Veľkej Moravy, nachádzajúcej sa nad obcou Ducové pri Piešťanoch. Napriek celoslovenskému významu tejto cennej archeologickej lokality je to vlastne dosiaľ jediné ucelené dielo, ktoré jej bolo venované. Vydané v anglickej, nemeckej a slovenskej mutácii.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria