Na predaj - objednávka publikácií

 

Kol. autorov: Sprievodca po expozícii Balneologickým múzeom v Piešťanoch

Bežná cena: 1,00 € Naša cena: 1,00 € za kus
Jazyková mutácia

+

 

Publikácia popisuje jednotlivé časti expozície Balneologického múzea – archeologickú expozíciu, expozíciu minerálnych vôd a sírneho bahna, expozíciu histórie, dejiny kúpeľov v  Piešťanoch, expozíciu Ludwiga van Beethovena, plniarne minerálnych vôd na Slovensku a expozíciu ľudovej kultúry. Texty sú doplnené fotografiami z expozície a mapkou regiónu.

Vydaná v slovenčine, nemčine, ruštine a angličtine.

Vydané v roku 1989

30 strán

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria