Na predaj - objednávka publikácií

 

Ruttkay A., Čelko E.: Chránená archeologická rezervácia Kostolec

Bežná cena: 1,00 € Naša cena: 1,00 € za kus
Jazyková mutácia

+

Sprievodca po jedinečnej archeologickej rezervácii – veľmožského dvorca z obdobia Veľkej Moravy, nachádzajúcej sa nad obcou Ducové pri Piešťanoch.

Napriek celoslovenskému významu tejto cennej archeologickej lokality je to vlastne dosiaľ jediné ucelené dielo, ktoré jej bolo venované.

Sprievodca má dve časti- textovú a obrazovú. V textovej časti je opísaná história Kostolca a spôsob jeho rekonštrukcie do súčasnej podoby. V obrazovej časti sú čiernobiele fotografie z archeologického výskumu, fotografie nájdených predmetov a rekonštrukcie Kostolca.

Vydané v slovenčine, nemčine a angličtine.

Sprievodcu vydalo Balneologické múzeum v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra.

Vydané v roku 1984

62 strán

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria