Balneologickí spravodajcovia

 

Krupa V. Balneologické múzeum v rokoch 1993 a 1994 s.3-4 Rebro A. Geologické, hydrogeologické a…
Illášová Ľ-Klčo M. Skameneliny z Prašníka s.3-5 Klčo M., Ožďáni O. Sídliskový objekt maďarovskej kultúry…
Strana 2 z 2

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria