1996

 

BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJCA 1996

(0 hlasov)

Krupa, V.

Balneologické múzeum v roku 1996

s. 5

Pekárová, M.

Pamätný spis Ľudovíta Wintera

s. 7

Churý, S.

Zdravotníctvo, kúpele a príroda v kronike Imricha Madočániho z Liptova

s. 32

Babičová, K

Trenčianske Teplice na prelome 18. a 19. storočia a regulačný plán prestavby

z roku 1826

s. 40

Hábl, V.

Štefan Ilešházi a plán prestavby Trenčianskych Teplíc

s. 50

Churý, S.

Slovenské kúpele v roku 1910 z pohľadu Dr. Vavra Šrobára

s. 56

Falisová, A.

Príprava a účasť Československa na balneologickom kongrese v Monaku

roku 1920

s. 61

Heřmanová, D.

Významné osobnosti slovenskej balneológie po roku 1945

s. 68

Pavlíková, Ľ.

Prínos turčianskych olejkárov v rozvoji ľudového liečiteľstva na Slovensku

s. 75

Žigo, P.

Motivačné činitele niektorých turčianskych miestnych názvov

s. 81

Bača, R.

Piešťany za éry Erdödyovcov

s. 89

Bosák, Ľ.

Forgáčovská fundácia za Révaiovcov vo Vrbovom z roku 1736

s. 96

Klčo, M., Krupa, V.

Ochranná zbroj zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch

s. 111

Klčo, M., Krupa, V.

Nález žiarového hrobu lužickej kultúry z Krakovian

s. 123

Klčo, M.

Nálezy mincí z okolia Piešťan

s. 128

Hunka, J., Bača, R.

Prvý poklad mincí z Horných Orešian (okr. Trnava)

s. 131

Kováčová, G.

Príspevok k dejinám obuvníctva v Piešťanoch

s. 140

Holicová, V.

Úprava a pokrytie hlavy žien v okolí Piešťan

s. 151

Illášová, Ľ.

Malofauna v zbierkovom fonde Balneologického múzea v Piešťanoch

s. 178

Kaňuščák, P.

Zimovanie králička ohnivohlavého (Regulus Ignicapillus) v okolí Piešťan

s. 182

Kaňuščák, P.,

Víťaz, V.

Hniezdenia krkavca čierneho (Corvus Corax) na elektrickom stožiari

s. 186

Kubica, M.

Spomienky k stému výročiu maturity Ivana Krasku v Brašove

s. 192

Chmelár, Ľ.,

Slovenská ikonografia, patronáty a atribúty v posvätnom umení

s. 205

Bača, R.

Bibliografia spravodajcov Balneologického múzea v Piešťanoch

s. 240

Bošmanský, K.,

Rovenský, J.

Medzinárodný reumatologický kongres v Piešťanoch

s. 257

Kopáčiková, J.

29. Medzinárodné maliarske sympózium

s. 260

Šmondrk, J.

Nová balneoterapia Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch

s. 262

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria