1993 - 1994

 

BALNEOLOGICKÝ SPRAVODAJCA 1993 - 1994

(0 hlasov)

Krupa V.

Balneologické múzeum v rokoch 1993 a 1994

s.3-4

Rebro A.

Geologické, hydrogeologické a paleontologické poznatky a názory Leonarda da Vinci

s.5-12

Churý S.

Kúpele v Podtatranskej župe (1928-1928) v zrkadle archívneho materiálu

s.13-24

Pekárová M.

Ľudovít Winter a jeho pamätný spis

s.25-40

Škodáček P.

Lutatio cum luto v Piešťanoch

s.41-47

Rebro A.

Zástoj termálnych vôd v histórii mesta Piešťany

s.48-54

Bošmanský K.

Reumatici v modernom výskumnom zariadení

s.54-57

Kopáčiková J.

Kúpeľná architektúra v Piešťanoch z rokov 1822-1916

s.58-85

Mrňa Ľ.

Zamerenie 22 stavebných objektov v roku 1890

s.86-92

Krupa V.

100 rokov budovy kúpeľnej dvorany - Kursalónu v Piešťanoch

s.93-99

Lukačka J.

Piešťany v stredoveku

s.100-109

Bakošová Z.

Sídliskový vývoj Piešťan 13. -17. storočie

s.110-120

Bača R., Hovorka J.

Historické názvy ulíc mesta Piešťany

s.121-127

Klčo M.

Pečate Piešťan (16.-19. storočie)

s.128-134

Vlasák J.

Piešťany a rehoľný život

s.135-138

Klčo M., Krupa V.

Chladné zbrane zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch

s.139-147

Illášová Ľ.

Analýza kamenných základov sakrálnej stavby v Piešťanoch

s.148-151

Bača R.

Moravany nad Váhom pod panstvom grófskeho rodu Zedtwitz

s.152-161

Holicová V.

Charakteristické prejavy ľudovej kultúry v okolí Piešťan

s.162-177

Kováčová G.

Ľudový odev v zbierke etnografie Balneologického múzea

s.178-201

Kováčová G.

Keramika - jej rozdelenie a výroba v hrnčiarskych dielňach v okolí Piešťan

s.202-207

Staššíková-Štukovská D.

Nálezy ranouhorských mincí na pohrebisku v Borovciach

s.208-213

Hunka J.

Katalóg ranouhorských mincí z pohrebiska v Borovciach

s.214-217

Hunka J., Klčo M.

Nové mince z nálezu mincí v Krakovanoch

s.218-221

Hunka J.,Novosedlík P.

Zaujímavé nálezy mincí z Hlohovca

s.222-230

Kaňuščák P., Víťaz V.

Hniezdenia havrana čierneho (Corvus frugileus) v širšom okolí Piešťan a údaje o nezvyčajnom hniezdení v Novom Meste nad Váhom

s.231-240

Gregorička Š.

Šesťdesiat rokov plávania a vodného póla v Piešťanoch

s.241-250

Chmelár Ľ.

Slovenská ikonografia -patronáty a atribúty v posvätnom umení II.

s.251-267

Šmondrk J.

Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch 130-ročný

s.268-273

Bošmanký K.

K životnému jubileu MUDr. Tibora Urbánka, CSc.

s.274-275

Bošmanký K.

Primár MUDr. František Vlček, CSc.70-ročný

s.276-277

Urbánek T.

Za primárom MUDr. Pavlom Škodáčkom

s.278-279

Urbánek T.

Spomienka na MUDr. Štefana Kollára

s.280-282

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria