Balneologickí spravodajcovia

 

Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2015 vydalo ďalší zborník Balneologického múzea - Balneologický spravodajca.…
Krupa, V. Správa o činnosti Balneologického múzea v Piešťanoch v rokoch 2003 - 2007 s.…
Krupa, V. Správa o činnosti Balneologického múzea v Piešťanoch za roky 2001 a 2002 s.…
Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1999 – 2000 s. 5 Pekárová, M. Ľudovít Winter…
Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1998 s. 5 Pekárová, M. Stručný sprievodca po Piešťanoch…
Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1997 s. 5 Pekárová, M. Pamätný spis Ľudovíta Wintera…
Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1996 s. 5 Pekárová, M. Pamätný spis Ľudovíta Wintera…
Krupa V. Balneologické múzeum v roku 1995 s.5-6 Pekárová M. Pamätný spis Ľudovíta Wintera s.7-31…
Strana 1 z 2

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria