Výstavy

 

02 aug

Magická krása kútnych plachiet zo zbierky Kornela Duffeka

(1 Hlasovať)
Výstava zbierky kútnych plachiet (kútnic) zo zbierky zberateľa Kornela Duffeka (1938-2018) z Piešťan

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch a Trnavský samosprávny kraj

pozývajú Vás a Vašich priaťeľov na výstavu zbierky kútnych plachiet (kútnic) zo zbierky zberateľa Kornela Duffeka (1938-2018) z Piešťan

Kútne plachty (kútnice) patrili k najreprezentatívnejším tradičným textíliám. Oddeľovali priestor, kde ležala šestonedieľka ( kút ) od zbytku miestnosti v reálnom aj magickom zmysle. Zbierka obsahuje 75 kusov textílií, prevažnú väčšinu tvoria kútne plachty (63 kusov). Na výstave uvidíte výber z tejto rozsiahlej zbierky. Kútne plachty väčšinou pochádzajú zo západného Slovenska, najmä z okolia Piešťan a Trnavy (najčastejšou lokalitou sú Veľké Kostoľany), z okolia Nitry (Jelšovce), Bratislavy (Vajnory) a zo Záhoria. Menej textílií pochádza zo stredného a východného Slovenska. Niekoľko kusov textílií pochádza z Banskobystrického kraja (Očová, Podkonice) a jedna kútna plachta pochádza z Košického kraja (Rejdová). Väčšina plachiet, najmä z okolia Trnavy a Piešťan, je zdobená tkaným vložkami od remeselných tkáčov, doplnená výšivkou. Na plachtách z iných lokalít prevažuje výšivka (Záhorie, okolie Bratislavy a Nitry). Jedna plachta je zhotovená výlučne tkaním (Očová). Motívy výšivky sú zväčša rastlinné (rôzne druhy kvetov doplnené listami, kvetinový ker), geometrické (pásy, mnohouholníky), zriedkavo zoomorfné (jelenček, kohút). Na plachtách z okolia Trnavy, Piešťan, Bratislavy a Záhoria sa najčastejšie využívala krížiková a plná výšivka, prelamovanou výšivkou sa zdobili plachty zo stredného Slovenska. Plachty boli spájané vkladaním rôznych tkaníc (najmä červených), paličkovaných vložiek a zošívaním spájajúcimi švami. Bavlnené plachty boli dopĺňané aj pásmi kupovanej výšivky (tzv. Žilinská robota). Okraje (do výšky výzdoby textílií) sú zdobené našitím čipky, prevažne paličkovanej. Najčastejším materiálom na výrobu plachiet je konopné, menej ľanové plátno, časť textílií je bavlnená. Sú zhotovené z dvoch alebo troch šírok materiálu. Kútne plachty sa všeobecne používali na Slovensku do konca 19. storočia. Prídite si pozrieť túto nádhernú výstavu a poobdivovať magickú krásu vystavených artefaktov.

Výstava je jedným z výstupov projektu Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na území Slovenska, ktorý bol realizovaný odbornými pracovníkmi Balneologického múzea. Projekt bol finančne podporený Fondom pre podporu umenia. Výstava je členená na dve časti. Prvá, nosná, prezentuje časť získaných petrologických vzoriek z navštívených lokalít, napr. Gánovce, Vyšné Ružbachy, Lúčky, Bešeňová, Liptovské Sliače, Jazierce, Vlčia skala, Konská, Levice, Dudince alebo Santovka. Tie boli predtým roztriedené, odborne ošetrené, zdokumentované a stali sa trvalou súčasťou zbierok múzea. Druhá časť výstavy približuje históriu vybraných kúpeľov (Gánovce, Baldovce, Dudince, Lúčky, Korytnica, Vyšné Ružbachy, Železnô). Historické pohľadnice sa prelínajú s fotografiami súčasného stavu a doplnené sú ďalšími zbierkovými predmetmi. Výstava je sprístupnená do 31. okt'óbra 2021 vo výstavných priestoroch múzea vo Vile dr. Lisku.

Tešíme sa na Vás.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria