Výstavy

 

09 dec

TRIDSAŤ (NE)NEŽNÝCH ROKOV

(0 hlasov)
Výstava potrvá od 13.11.2019 do 01.12.2019

Trnavský samosprávny kraj Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch a Mestské kultúrne stredisko Piešťany pozývajú Vás a Vašich priaťeľov na Slávnostné otvorenie výstavy

TRIDSAŤ (NE)NEŽNÝCH ROKOV - 30 rokov po roku 1989 - fotografie z archívu múzea a archívu Martina Vala

Navštívte výstavu dňa 13.11.2019 o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch Foyer Kultúrnospoločenského centra Fontána.

Kurátori výstavy: Vladimír Krupa a Martin Valo

Tešíme sa na Vás.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria