Výstavy

 

16 feb

Slovenské kúpele dnes (unikátna výstava fotografií)

(1 Hlasovať)
od 16.02.2016 do 10.04.2016

Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Piešťany

srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov na slávnostné otvorenie výstavy

Slovenské kúpele dnes (unikátna výstava fotografií)

Vernisáž sa uskutoční vo výstavných priestoroch Balneologického múzea, Vila dr. Liska, Štefánikova č. 1, Piešťany, dňa 16. februára 2016 o 16.30 hodine.

Aktuálne prezentovaná výstava je jedným z výstupov zrealizovaného projektu s názvom „Podrobné fotografické zmapovanie a zachytenie aktuálneho stavu v súčasnosti fungujúcich liečebných kúpeľov na území Slovenska“, finančne podporeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Projekt bol realizovaný v mesiacoch september – november 2015.

Na výstave vo výstavných priestoroch Balneologického múzea je prezentovaný výber – celkovo 145 nádherných fotografických záberov z 21 slovenských kúpeľných lokalít, pričom mesto Vysoké Tatry, je rátané ako jedna lokalita.

Autorkou fotografií je pani Eva Drobná, fotografka Balneologického múzea.

Unikátna výstava približuje návštevníkom najcharakteristickejšie a typické budovy – mnohé z nich sú pamiatky – v jednotlivých kúpeľných lokalitách a ukázať ich aktuálny stav. Zábery približujú aj časti jednotlivých kúpeľných areálov a sprevádzajú návštevníka výstavy po celom území Slovenska – od kúpeľov na západnom Slovensku až po Bardejovské kúpele, kúpele vo Vysokých Tatrách či v Červenom kláštore na východnom Slovensku.

Celkovo možno konštatovať, že vo väčšine kúpeľov badať snahu o obnovu kúpeľných objektov a areálov. Majitelia a prevádzkovatelia si zväčša uvedomujú, že investície do vybavenia a poskytovaných služieb sú v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Ak, samozrejme, chcú uspieť v prostredí slovenského kúpeľníctva.

Môžete si tu zakúpiť aj veľmi zaujímavé knižky venované slovenským kúpeľom – ich histórii, architektúre, kúpeľom na historických pohľadniciach a taktiež zaniknutým kúpeľom a ich histórii.

Výstavu si môžete pozrieť vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo Vile dr. Lisku, Štefánikova 1, Piešťany.

pondelok – piatok 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 a každú nedeľu od 13.00 do 17.00 hodiny

Výstava potrvá do 10. apríla 2016

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria