Podujatia

 

14 máj

Noc múzeí v Balneologickom múzeu Imricha Wintera

(0 hlasov)

Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Winterav Piešťanoch Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí srdečne pozývajú na Celoslovenskú noc múzeí do:

Stálej expozície v budove Kúpeľnej dvorany: otvorené od 13.00 do 20.00 hodiny

Program:
tvorivé dielne ukážky krojov (a možnosť aj si kroj vyskúšať)od 13.00 – 18.00 hod. Kvíz / pexeso pre malých aj veľkých Hra „Zábavné putovanie Piešťany“

Prezentácie:
 • 16.00 hod. - Tajomný svet húb
 • 18.00 hod. - Čo sa našlo vo Váhu?
 • Unikáty z doby bronzovej, nálezy zo stredoveku a novoveku (rozprávanie o nálezoch s možnosťou dotýkať sa histórie – nálezov z rieky)


  pozývame Vás aj do expozícií a na výstavu do Vily dr. Lisku: Štefánikova č. 1, Piešťany otvorené od 13.00 do 20.00 hodiny

  Program:
  Prehliadka unikátnej výstavy „Generál M. R. Štefánik, v odkaze historickej zbierky Balneologického múzea Imricha Wintera“ a kvíz pre malých aj veľkých


  pozývame Vás aj do expozície Pamätná izba Ivana Krasku:

  Nábr. I. Krasku č. 2, otvorené od 14.00 do 19.00 hodiny

  Program:

  Komentované prehliadky expozície každú celú hodinu

  Prednes poézie Ivana Krasku, Alexandra Murínová


  Vstupné – 1,00,- € zaplatíte iba 1 x – je platné pre vstup do troch expozícií múzea. Výťažok z tohto vstupného sa použije na zaplatenie časti nákladov na zreštaurovanie plastiky sv. Jána Nepomuckého zo zbierky Histórie. Podporte svojou návštevou záchranu tejto vzácnej sochy. Ďakujeme Vám.

  Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné:
   Dospelí: 2,- €
   Deti, dôchodcovia: 1,- €
   Študenti: 1,- €
   Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

  Sponzori a podporovatelia

  Galéria