Podujatia

 

19 máj

Noc múzeí v Balneologickom múzeu Imricha Wintera

(0 hlasov)

19. mája 2018 od 14.00 do 21.00 hodiny


Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí srdečne pozýva na Celoslovenskú noc múzeí do stálej expozície v budove Kúpeľnej dvorany.

otvorené od 14.00 do 21.00 hodiny

Program:

tvorivé dielne

ukážky krojov (a možnosť aj si kroj vyskúšať)

kvíz pre malých aj veľkých

skupina historického šermu Argenti – ukážky šermu, výstava zbraní (priestor pred múzeom v parku od 15.00 do 19.00 hod.)

Prezentácie:

prezentácia zreštaurovaných zbierkových predmetov – Ukladanie Krista do hrobu, olejomaľby na plátne, 18. storočie a secesného albumu historických pohľadníc. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil: Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu

Svadobný kroj zo zbierok Balneologického múzea o 15.00 a 17.00 hod., Vladimíra Pribišová

Poslovia jari z ríše hmyzu 16.00 a 18.00 hod., Tomáš Mlynský

Pozývame Vás aj do expozícií a na výstavu do Vily dr.Lisku Štefánikova č. 1, otvorené od 14.00 do 21.00 hodiny

Program: Prehliadka unikátnej výstavy Amonity Slovenska so sprievodným slovom autora výstavy Tomáša Mlynského o 14.30 hod. a o 19.30 hod.

Pozývame Vás aj do expozície Pamätná izba Ivana Krasku nábr. I. Krasku č. 2, otvorené od 13.00 do 17.00 hodiny

Program:

Komentované prehliadky expozície každú celú hodinu

prednes poézie Ivana Krasku, Alexandra Murínová

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria