Podujatia

 

03 mar

Podujatie pri príležitosti pripomenutia si 60. výročia úmrtia básnika Ivana Krasku

(0 hlasov)

3. marca 2018 o 16.00 hodine


Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov na podujatie

pri príležitosti pripomenutia si 60. výročia úmrtia básnika Ivana Krasku

Program podujatia:

Sprievodné slovo – zaujímavosti o živote a básnickej tvorbe básnika Ivana Krasku

Prednes poézie Ivana Krasku

Podujatie sa uskutoční dňa 3. marca 2018 o 16.00 hodine v expozícii Pamätná izba Ivana Krasku, Nábr. I. Krasku 2, Piešťany

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria