Podujatia

 

01 mar

Prezentácia vydaných kníh Balneologickým múzeom Imricha Wintera

(0 hlasov)

1. marca 2018 o 16.00 hodine


Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov na podujatie

Prezentácia kníh vydaných múzeom a rozprávanie o nich

- Starý Kláštor – archeologický výskum gotického kostola v Piešťanoch

- Piešťany fenomén termálny

- Vzácne minerálne vody v Koplotovciach

- Zbierka archeologických nálezov z Carnunta v Rakúsku

- Kúpeľní lekári v Piešťanoch

Podujatie sa uskutoční dňa 1. marca 2018 o 16.00 hod. v hlavnej expozícii múzea v budove Kúpeľnej dvorany

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria