Podujatia

 

30 jan

Adam Trajan Benešovský: „Uzdravujúce Piešťanské kúpele“ / „Saluberrimae Pistiniensis Thermae“ / Die sehr heilsamen Thermen von Piestany

(0 hlasov)

30. januára 2018 o 17.00 hodine


Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Piešťany

srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov na slávnostnú prezentáciu publikácie

Adam Trajan Benešovský: „Uzdravujúce Piešťanské kúpele“ / „Saluberrimae Pistiniensis Thermae“ / Die sehr heilsamen Thermen von Piestany

Balneologické múzeum Imricha Wintera Vás pozýva na slávnostnú prezentáciu nového vydania básne o Piešťanoch zo 17. storočia. Ide o slovensko – latinsko – nemecké vydanie známeho oslavného diela o piešťanských kúpeľoch z roku 1642 z pera spisovateľa a protestantského kňaza, pôsobiaceho v neďalekých Drahovciach.

Publikácia obsahuje latinský originál, slovenský a nemecký preklad básne, slovo o autorovi a vysvetlivky v slovenskom a nemeckom jazyku.

Autori a realizátori - autorom prekladu básne z latinčiny do slovenčiny je Mgr. Augustín Rebro, autorom prekladu básne z latinčiny do nemčiny je Dr. Hans J. Bäumerich (2016), na príprave publikácie sa za Balneologické múzeum podieľali – redakčne Mgr. Martin Kostelník, PhD., autorkou fotografií a fotoreprodukcií je Eva Drobná, zodpovedný za projekt PhDr. Vladimír Krupa. Autorkou prekladu vysvetliviek do nemeckého jazyka je dipl. prekladateľka Olga Sulzberger, autormi prekladu slova o autorovi básne sú Juraj Linzboth a Dr. Hans J. Bäumerich. Grafické spracovanie a tlač realizovala spoločnosť: PNprint spol. s r. o., Piešťany.

Kniha vyšla s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Prezentácia sa uskutoční dňa 30. januára 2018 (utorok) o 17.00 hodine v priestoroch zborového centra BETEZDA pri Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Piešťany na Štefánikovej ulici č. 2 v Piešťanoch

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria