Podujatia

 

20 máj

Noc múzeí v Balneologickom múzeu Imricha Wintera

(0 hlasov)

20. mája 2017 od 13.00 do 20.00 hodiny


Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí srdečne pozýva na Celoslovenskú noc múzeí do stálej expozície v budove Kúpeľnej dvorany.

otvorené od 13.00 do 20.00 hodiny

Program:

tvorivé dielne

ukážky krojov (a možnosť aj si kroj vyskúšať)

prezentácia vzdelávacieho programu pre deti a mládež Život pri rieke Váh a kvíz pre malých aj veľkých (realizované s podporou Fondu na podporu umenia)

Ukážky hasičskej techniky a výstroje – Hasičský a záchranný zbor Piešťany – od 15.00 hod. (zmena tohto bodu programu vyhradená)

Prezentácie:

Slávnostná prezentácia muzejno-vzdelávacieho projektu Život pri rieke / Rieka Váh a voda v živote človeka – o 15.00 hod.

Dávne tajomstvá rieky – o 16.00 hod.

Archeologické nálezy z rieky Váh – o 17.00 hod.

Pozývame Vás aj do expozícií a na výstavu do Vily dr.Lisku Štefánikova č. 1, otvorené od 13.00 do 20.00 hodiny

Prehliadka unikátnej výstavy Krása kraslíc (viac ako tisíc kraslíc zdobených najrôznejšími technikami, materiálmi a motívmi) so sprievodným slovom.

V čase od 15.00 do 18.00 hodiny: Ukážky z tvorby kraslíc pre deti – možnosť vyskúšať si rôzne techniky výzdoby kraslíc s pomocou krasličiarok z Piešťan: Mgr. Jarmily Hluchovej a Mgr. Kataríny Petrovičovej. Podmienka: Treba si priniesť vyfúknuté vajíčka

Pozývame Vás aj do expozície Pamätná izba Ivana Krasku nábr. I. Krasku č. 2, otvorené od 13.00 do 17.00 hodiny

Program:

Komentované prehliadky expozície každú celú hodinu

prednes poézie Ivana Krasku

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria