Podujatia

 

06 jún

Grand hotel Royal – Hotel Slovan - model

(0 hlasov)

od 6. do 7. júna 2015


Balneologické múzeum v Piešťanoch

Vás srdečne pozýva do stálej expozície v budove Kúpeľnej dvorany.

Unikátna možnosť vidieť úžasný model Hotela Slovan.

Autorom modelu je Roman Sékeľ z Piešťan.

A čo hovorí o sebe: mám 22 rokov a som študentom vysokej školy. K mojim záľubám patrí fotografovanie, modelárstvo a hlavne sa zaujímam o históriu môjho rodného mesta. Som hrdý a rád, že žijem v takom peknom a zaujímavom meste.

Je mi veľmi ľúto, že v takom svetoznámom kúpeľnom meste sa nechali schátrať budovy ako sú liečebný dom Slovan alebo hotel Lipa. Nakoľko ma tieto historické budovy veľmi zaujali, rozhodol som sa vyhotoviť model Hotela Slovan (pôvodne Grand hotel Royal) a zároveň tak trochu pripomenúť staršej generácii zašlú slávu tejto jedinečnej budovy. A mladším ľuďom, ktorí ju nikdy nezažili fungujúcu ju priblížiť bližšie.

Práca na modeli mi trvala štyri roky. Model som vyhotovil najmä z balzy, no použil som aj iné materiály. Práca bola náročná, poznatky o stavbe som čerpal z dostupných zdrojov, odborných časopisov a kníh, internetových zdrojov i zo zbierok Balneologického múzea.

Chcel by som sa poďakovať mojej rodine a priateľke Diane Vlasákovej za trpezlivosť a pomoc pri zhotovení tohto modelu. Taktiež sa chcem poďakovať za poskytnutie historických materiálov Balneologickému múzeu v Piešťanoch.

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria