Podujatia

 

23 okt

Piešťany v poštovej grafike

(1 Hlasovať)

23. októbra 2014 o 15.00 hodine


Mesto Piešťany, Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Piešťany, Slovenská filatelistická akadémia Košice a Pofis Bratislava

srdečne pozývajú Vás a Vašich priateľov na prezentáciu 2. časti publikácie

Alexandra Urminského a Ladislava Mušinského

Piešťany v zrkadle poštovej histórie 2. časť

Počas prezentácie bude v mieste konania zriadená príležitostná poštová priehradka,

ktorá bude mať k dispozícii poštové známky s námetom Piešťan a okolia a bude používať príležitostnú poštovú pečiatku.

Zaujímavú textovú časť rovnocenne dopĺňajú zaujímavé obrázky známok a rôznych iných filatelistických materiálov (obálok, korešpondenčných lístkov, razítok, príležitostných poštových pečiatok a pod.). Dozviete sa v nej aj informácie o významných výtvarných umelcoch - grafikoch, rytcoch, maliaroch, ktorí Piešťany, resp. motívy z Piešťan stvárnili do tejto podoby.

Prezentácia sa uskutoční v priestoroch hlavnej expozície Balneologického múzea Piešťany, Kúpeľná dvorana, Beethovenova č. 5, Piešťany, dňa 23. októbra 2014 o 15.00 hodine.

Aktuálne fotografie z podujatia:

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria