Novinky

 

Odborné ošetrenie a konzervovanie preparátov z prírodovednej zbierky

(0 hlasov)

V roku 2019 podporil Fond na podporu umenia projekt Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch náš projekt Odborné ošetrenie a konzervovanie preparátov z prírodovednej zbierky.

Vďaka tejto finančnej podpore sa podarilo zreštaurovať súbor zoologických preparátov z prírodovednej zbierky. Dermoplastické preparáty daroval do zbierok múzea zakladateľ múzea Imrich Winter (1876 – 1943) a členovia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. Prvá prírodovedná časť expozície v múzeu bola vytvorená v rokoch 1932 – 1933 a obsahovala bohatú kolekciu živočíchov z okolia Piešťan, ako aj celého územia Slovenska. Mnohé z týchto druhov sú v dnešnej dobe chránené zákonom. Zo šeliem to bola napríklad mačka divá (felis silvestris) a z vtákov tetrov hôlniak ( tetrao tetrix ), ktorý z mnohých oblastí úplne vymizol. K vzácnym exponátom patril preparát dropa fúzatého (otis tarda). Posledné jedince dropov prežívajú v Podunajskej nížine, pri obci Zlatná na Ostrove. V minulosti neboli preparáty uložené vo vhodných podmienkach, čo spôsobilo ich poškodenie a veľa z nich bolo nenávratne zničených. Ich hodnota nie je len vedecká a spoločenská, ale sú aj dôležitou súčasťou histórie nášho múzea. Medzi prvé exponáty určené na reštaurovanie sme zaradili volavku popolavú – ardea cinerea (ev. č. P-131), kačicu divú – anas platyrhynchos (ev. č. P-109, P-115), jazveca lesného – meles meles (ev. č. P-114), líšku hrdzavú – vulpes vulpes (ev. č. P-119) a sumca západného – silurus glanis (ev. č. P-386). Všetky exponáty vykazovali určitý stupeň poškodenia. Vznikli dlhodobým pôsobením biologických (roztoče, hmyz) a fyzikálnych (svetlo, vlhkosť) faktorov. Časté boli aj mechanické poškodenia, ktoré vznikli nešetrnou a neodbornou manipuláciou (poškodenia končatín, letiek, srsti, povrchov podložiek a pod.). Preparátor Ján Šíro všetky dermoplastické preparáty vyčistil od prachu a nečistôt. Následne zreštauroval všetky poškodené miesta a vyretušoval ich kvalitnými akrylovými farbami. Posledným krokom bola dezinfekcia proti biologickým škodcom. Našim cieľom nie je len postupné reštaurovanie existujúcich predmetov, ale aj doplnenie zničených preparátov.

Foto a repro: Eva Drobná

Reštaurovanie zoologických preparátov z prírodovednej zbierky múzea: Tomáš Mlynský

Pohľad do prírodovednej zbierky piešťanského múzea s vystavenými preparátmi, stav v roku 1933 pri slávnostnom otvorení novej expozície múzea

Preparát samičky kačice divej, pred odborným ošetrením a konzervovaním

Preparát samčeka kačice divej, pred zásahom konzervátora

Preparáty po odbornom zásahu konzervátora

Preparát jazveca obyčajného, pred zásahom odborným konzervátora

Preparát jazveca obyčajného, po odbornom zásahu konzervátora

Poškodený preparát líšky obyčajnej, pred odborným zásahom konzervátora

Preparát líšky obyčajnej, po odbornom zásahu konzervátora

Preparát sumca západného na historickej fotografii s členmi Piešťanskej muzeálnej spoločnosti, r. 1932

Preparát sumca západného pred odborným zásahom konzervátora

Preparát sumca západného po odbornom zásahu konzervátora

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria